Anna Jarälv

Studenter

Anna Jarälv

Child Culture Design MA level

KOMPAN NEXUS

Conditions for ten to fifteen year old girls have changed considerably over the past 30 years. More traffic, mobile phones, the Internet and TV all contribute to the fact that they are significantly less active than previously. At the same time they also reach puberty which means that they have already stopped playing and would rather not be associated with the word »play«. Their play is replaced by other forms of social interaction. They gradually start behaving in a more adult way. And more adult behaviour means less physical activity. This often results in physical problems such as overweight and obesity. This master’s thesis was a collaboration with Kompan Playgrounds and shows the results of research into the »defining« parameters within aesthetics and motivational activities that characterise this age group, both of which in the next step can be convert into practical and applicable configurations.


KOMPAN NEXUS

Förutsättningar för tio- till femtonåriga flickor har förändrats avsevärt under de senaste 30 åren. Parametrar som mer trafik, mobiltelefoni, Internet och TV bidrar till att de är betydligt mindre aktiva än tidigare. Vid denna ålder når de också puberteten, vilket innebär att de flesta har slutat leka och inte vill förknippas med ordet »lek«. Flickornas lek ersätts av andra former av social interaktion. De börjar gradvis bete sig på ett mer vuxet sätt. Ett mer vuxet beteende innebär mindre fysisk aktivitet, detta resulterar ofta i fysiska problem som övervikt och fetma. Denna magisteruppsats var ett samarbete med Kompan Playgrounds och visar undersökningsresultat som »definierar« olika parametrar inom estetik och motiverande aktiviteter som kännetecknar denna åldersgrupp. I nästa steg kan dessa konverteras till praktiskt tillämpliga konfigurationer.


ANNA JARÄLV
anna.jaralv [at] gmail.com
0046(0)735351021

 

annajaralvccd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner