Helga Björg Jónasardóttir

Studenter

Helga Björg Jónasardóttir

Child Culture Design MA level

BABY BÚ

– TRANSITIONAL OBJECT

Transitional objects was my starting point. Infants use these objects to comfort themselves and to get a feeling of security. Individuals use them until they do not need them anymore, some even until adulthood. Based on a theoretical research and an online survey, I designed Baby Bú a baby carrier and a soft toy/cuddler. Through my survey I found out that touching and smelling are the most important features for comfort objects for most children. By making the parent wear the object some scent of the parent is captured and transferred into the soft toy.

Baby Bú is a multifunctional object which can be used as blanket, comforter, baby carrier, and in play.

Baby Bú zooms into the child’s world and zooms out to the adult world and can even act in between.


BABY BÚ
– ÖVERGÅNGSOBJEKT

Övergångsobjekt var min utgångspunkt. Spädbarn använder dessa objekt för att trösta sig själva och för att känna trygghet. Vi använder dessa objekt till dess att vi inte längre behöver dem, somliga ända till vuxen ålder. Baserat på teoretisk forskning och en webb?undersökning designade jag Baby Bú, en bärsele och ett mjukt kramdjur. Genom min undersökning fick jag reda på att beröring och doft är de viktigaste funktionerna hos tröstande föremål. När föräldern bär föremålet fångas och överförs viss doft av föräldern till mjukdjuret.

Baby Bú är en multifunktionell produkt, den kan användas som filt, tröstare, bärsele, och vid lek.

Baby Bú zoomar in till barnets värld och zoomar ut till vuxenvärlden och kan även agera i övergångsfasen däremellan.


HELGA BJÖRG JÓNASARDÓTTIR
helgupostur [at] gmail.com
helga.is
bjorgibu.is
003548986202

 

helgajonasdottirccd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
helgajonasardottirccd_photo_einaradalsteinsson_p.jpg Ladda ner
helgajonasardottirccd_photo_helgajonasardottir_p.jpg Ladda ner