Jessica Arosenius

Studenter

Jessica Arosenius

Child Culture Design MA level

GUIDING DOTS

Today we can rely on being guided through cities and public spaces. We are guided by pictures and text so that we can find our way and feel safe about how we should proceed. How would it feel if you could not read these guides? Would you still feel safe if you could not understand your surroundings?

The project is about creating an environment in Queen Silvia’s Childrens Hospital where children can understand and read their surroundings regardless of whether they can read or not. A wayfinding system which functions both outdoors and indoors and which gives the child the opportunity to participate in its own situation.


PUNKTLIGHET

I dag kan vi förlita oss på att vi blir guidade i städer och på allmänna platser. Vi vägleds med hjälp av text och bild för att vi ska finna vår väg och känna oss trygga i hur vi rör oss. Hur skulle det kännas om denna vägledning inte gick att läsa av? Skulle du kunna känna dig trygg om du inte förstod din omgivning?

Arbetet handlar om att skapa en miljö på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus där barn kan förstå och läsa av sin omgivning, vare sig de kan läsa eller ej. Ett guidningssystem både utomhus och inomhus som ger barnet möjlighet att påverka sin situation.


JESSICA AROSENIUS
jessica.arosenius [at] gmail.com

jessicaaroseniusccd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
jessicaaroseniusccd_photo_jessicaarosenius_p.jpg Ladda ner