Johanna Larsson

Studenter

Johanna Larsson

Child Culture Design MA level

PATH OF PLAY

Children and play are two words that are closely associated with one another, but play is actually something that children have to learn. They learn the rules of play from adults and other children in their environment and then the phrase »practice makes perfect« applies. But for some children it is more difficult to play with others, especially for children with low self-esteem who do not dare to engage in play and therefore pull away from the company of peers.

My design is made to help preschool teachers in their work to increase these children’s self-esteem and get them to dare to play, make their voices heard and let themselves go all-out in play with other children at the preschool.


VÄGEN TILL LEK

Barn och lek är två ord som är tätt förknippade med varandra, men lek är faktiskt något som barn måste lära sig. Lekens regler lär de sig från närstående vuxna och andra barn i sin omgivning och sedan gäller uttrycket »övning ger färdighet«. Men för vissa barn är det svårare att leka med andra, speciellt för barn med låg självkänsla, som inte vågar ge sig in i leken och därmed drar sig undan från kamraternas gemenskap.

Min design är till för att hjälpa förskollärare i arbetet med att öka dessa barns självkänsla och få dem att våga leka, göra sin röst hörd och ge sig hän i leken tillsammans med andra barn på förskolan.


JOHANNA LARSSON
johanna.i.larsson [at] hotmail.com
0046(0)703563678

 

 

johannalarssonccd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
johannalarssonccd_photo_deannienfuchen_p.jpg Ladda ner
johannalarssonccd_photo_johannalarsson_p.jpgLadda ner