María Markovic

Studenter

María Markovic

Child Culture Design MA level

NUANUA PLAYGROUND IN SAMOA

It is my belief that, with a strong sense of belonging, it is easier to handle any challenging situation. This applies especially to school children in countries where the teacher-student hierarchy is strong. The need to create a special space where children feel empowered is crucial to their development.

The learning experience of designing and building playgrounds was incredible and a necessary step towards the final goal. The next logical step was to design a manual for »do it yourself« (DIY) school playgrounds and find a way of distributing copies to every school in the country. This will enhance the project, allowing it to grow and develop in the hands of those who will benefit the most.


NUANUA LEKPLATS PÅ SAMOA

Det är min övertygelse att en stark känsla av tillhörighet gör utmanande situationer lättare att hantera. Detta är speciellt applicerbart på barn i skolor där den hierarkiska strukturen är stark mellan lärare och elever. Att skapa en plats där barnen kan känna sig stärkta är mycket viktigt för deras utveckling.

Erfarenheten av att designa och bygga lekplatser var ett viktigt och nödvändigt steg mot det slutgiltiga målet. Nästa logiska steg att ta var att designa en bok för »gör-det-själv-lekplatser« och hitta ett sätt att distribuera dem till skolor runt om i landet. Detta kommer att lyfta projektet och tillåta det att växa och utvecklas i händerna på dem som har mest fördel av det.


MARÍA MARKOVIC
trommp [at] hotmail.com
mariamarko.com
729444194

 

mariamarkovicccd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
mariamarkovicccd_1_photo_stevenpercival_p.jpg Ladda ner