Anna Hydén Kedfeldt

Studenter

Anna Hydén Kedfeldt

Design grundnivå / Design BA level

MENTAL ERGONOMI I FÖRLOSSNINGSRUMMET

En förlossningssal måste kunna möta kvinnors olika psykiska såväl som fysiska behov. Genom att ge förlossningsrummet en viss mån av föränderlighet blir kvinnan inbjuden att påverka rumsligheten och själv kontrollera stämningen. Draperiet kan tändas och genom att styra färgen på ljuset ändrar hon själv upplevelsen av rummet. Trycket på textilen är en visualisering av förlossningsskeendet. Detta möjliggör överblick över förlossningens olika faser och ger möjlighet att få följa sin egen förlossnings framåtskridande. Denna skeendelinje kan användas som ett verktyg för att ge information, stöd och uppmuntran under förlossningens gång.


THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF GIVING BIRTH

The delivery room needs to meet the mental and physical needs of each individual giving birth there. By giving a flexible dimension to the room the woman in labour senses that the room invites her to take charge. The curtain can be lit up and by controlling the colour of the light she can set the mood in the room to suit herself. The print is a visualization of the birth process. It allows a clearer navigation of the state and progress of labour and also works as a tool for encouragement.


ANNA HYDÉN KEDFELDT
gusannahy [at] student.gu.se
0046(0)760268632

 


 

annahydenkedfeltdk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
annahydenkedfeldtdk_photo_annahydenkedfeldt1_p.jpgLadda ner
annahydenkedfeldtdk_photo_annahydenkedfeldt2_p.jpg Ladda ner