Anna-Lotta Ahlmén

Studenter

Anna-Lotta Ahlmén

Design grundnivå / Design BA level

UPP TILL KLASS

Det har gått över hundra år sedan August Strindbergs lilla katekes för underklassen skrevs. I tre huvudstycken förklarar Strindberg, genom katekesens form, hur samhällsklasserna utnyttjar och är beroende av varandra. Trots att hundra år passerat är hans klasskildring lika aktuell idag.

Klass tar sig gärna uttryck genom yta. På Strindbergs tid var ett dekorativt inferno något att eftersträva. Idag är en återhållsam livsstil och ett striktare formspråk det statusfyllda. Kanske har en större klassresa skett inom formgivningen än inom politiken men fortfarande är de nära besläktade med varandra.

Mina tankar och funderingar inom klassområdet har haft sin utgångspunkt i en lampskärm, en porslinssvan, ett tårtlock med fat och ett par glasbyster porträtterande kung Oscar II och drottning Sofia. Allt från secondhandbutiken Fyndboa. Jag har kastat ut mina funderingar och samlat in svar i publikationen Upp till klass.


UP TO CLASS

It has been over a hundred years since August Strindberg’s A Little Catechism for the Lower Classes was written. In three main sub-paragraphs Strindberg explains through the catechism how the social classes utilize and are dependent on each other. Although one hundred years have passed, his class description is equally relevant today. 

Class often expresses itself through surface. In Strindberg’s time a decorative inferno was the ideal style. Today we seem to strive for restraint both in lifestyle and design. Maybe design has made a bigger class trip than politics but still today they are closely related.

My thoughts concerning the class area found their starting point in a lampshade, a porcelain swan, a cake cover and a couple of glass busts portraying King Oscar II and Queen Sofia. All of it was found at the secondhand store Fyndboa. I have thrown my thoughts out and collected responses in the publication Upp till klass.


ANNA-LOTTA AHLMÉN
contact [at] annalottaahlmen.com
annalottaahlmen.com

annalottaahlmendk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
anna-lottaahlmendk_photo_anna-lottaahlmen_p.jpgLadda ner