Elsa Richnau

Studenter

Elsa Richnau

Design grundnivå / Design BA level

SKEPPSBRON

– OMBYGGNAD OCH TILLÄGG VID VATTNET

Ett litet område i en stor stad. Detaljer längs vattnet. Jag ville i mitt examensarbete göra om en trist stadsmiljö till rekreationsområde och med hjälp av bryggor få människor att komma närmare vattnet. Om hamnen försvinner kommer det på sikt att bli renare vatten i älven, vilket gör att människor kan utnyttja vattnet för exempelvis bad. Bänkar och en trädallé inbjuder till att stanna upp och vistas i området och gatlyktor lyser upp på kvällen. Cykelbanan ska också vara upplyst. På piren vid Skeppsbron finns sjöbodar som folk kan hyra för enklare typ av försäljning. Marken i allén är bevuxen med gräs och växter för att få en grön känsla i staden.


SKEPPSBRON
– BUILDINGS AND RECREATION AREA BY THE WATER

A small area in a big city. Details along the water. I wanted in my master’s thesis to transform a gloomy district in the city into a recreation area and, with the help of jetties, give people better access to the water in a new way. In the future the harbour may disappear, which will make the water cleaner and give people the opportunity to swim there. Benches and a tree-lined avenue invites you to stop by and experience the area. Street lanterns shine up the space at night. The bicycle path will also be illuminated. There are boathouses that people can hire in low-key sales transactions. The tree-lined avenue is grassy and filled with plants to make the city greener.


ELSA RICHNAU
elza_r [at] hotmail.com
0046(0)702974533

 

 

elsarichnaudk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
elsarichnaudk_photo_elsarichnau_p.jpg Ladda ner