Emma Brännabo

Studenter

Emma Brännabo

Design grundnivå / Design BA level

ALLA ÄR VI LIKA MEN ÄNDÅ OLIKA

– ETT MÖNSTERPROJEKT MED INSPIRATION FRÅN KROPPEN

Genom en inzoomning på kroppens alla delar har jag hittat och utforskat ett nytt sätt att jobba med dekorativa mönster. Jag har genom repellerande former skapat attraherande mönster. Detta har resulterat i tre stycken mönster för textil och tapet. Mitt projekt handlar om att våga utmana sig själv genom att söka nya mönsterbilder samt att hitta ett uttryck som uppmanar till att våga vara unik i vår värld. Jag hoppas också att mönstren ska skänka en ökad medvetenhet om kroppen och hur vår insida är uppbyggd. Jag vill genom organens skönhet skapa mönster med olika karaktär beroende på från vilken distans de betraktas. För alla är vi lika men ändå så olika.


WE ARE ALL SIMILAR, YET SO DIFFERENT
– A DESIGN PROJECT WITH INSPIRATION FROM THE BODY

Through a zooming in of all ofthe body parts I have found and explored a new way of working with pattern image. I have created repelling forms that become attractive. This has resulted in three patterns for textile and wallpaper. My project is about challenging myself in the search for new patterns and expressions. I hope to encourage people to be different! I also hope that my patterns will provide a greater awareness of our body and how our inside is constructed. With pictures of our beautiful inner organs I have created patterns with different characters that vary according to how far the viewer is from them. Because we are all similar, yet so different.


EMMA BRÄNNABO
emmabrannabo [at] hotmail.com
0046(0)705487654

emmabrannabodk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
emmabrannabodk_photo_emmabrannabo1_p.jpg Ladda ner
emmabrannabodk_photo_emmabrannabo2_p.jpgLadda ner