Erica Andersson

Studenter

Erica Andersson

Design grundnivå / Design BA level

KUSTSTADENS KUST

– JAG GÖR MIN EGEN STRAND

Ibland känns kusten onödigt avlägsen i Göteborg. Planer finns på att bygga samman staden och minska avstånden. Det låter bra i teorin, men i praktiken tar det tid. Så vad ska man göra medan man väntar? Produkten jag skapat kan placeras där den verkliga stranden inte finns att tillgå för att ge den som längtar till kusten en artificiell strandupplevelse. Själv väljer jag att placera stranden utanför mitt hus där både motorväg och järnvägsspår isolerar mig från en given kontakt med Göta älv och centralare delar av stan, ett exempel på när stadsplaneringen borde ses över. Sanden har jag samlat från flera badplatser i Göteborg, den väcker minnen från tidigare utflykter vid havet.


THE COASTAL CITY´S COAST
– I MAKE MY OWN BEACH

Sometimes it feels like the coast of Gothenburg is unnecessarily far away. There are plans to build the city together and reduce distances. This all sounds good in theory, but in practice it takes time. So what can one do in the meantime? The product I created can be placed where the actual beach is not available, to provide an artificial beach for people who are longing for the coast. I choose to place the beach outside my house where both highway and railroad isolate me from contact with the river and more central parts of the city, an example of when a reassessment of urban planning is necessary. I have collected sand from several shores in Gothenburg. It evokes memories of previous trips to the sea.


ERICA ANDERSSON
ericajandersson [at] gmail.com
0046(0)731542646

  

ericaanderssondk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
ericaanderssondk_photo_ericaandersson_p.jpgLadda ner