Erika Ståhlman

Studenter

Erika Ståhlman

Design grundnivå / Design BA level

EN DAG PÅ SLOTTET

Att locka barn till aktivitet och skapa utrymme för reflektion var ledstjärnan i min strävan att utveckla den pedagogiska verksamheten på ett medeltida slott på Åland. Under ett besök på slottet, som i dag fungerar som museum, vill jag låta barnen möta bilder och texter som med hjälp av deras förmåga till fantasi försätter dem i ett historiskt scenario.

Genom mötet mellan design och pedagogik kan en samverkan mellan kulturinstitutioner och skola utvecklas. En del av vårt kulturarv kan därigenom lyftas fram som en resurs för barns lärande. Rollen som designer handlade, i det här fallet, om att å ena sidan skapa en struktur för en helhetsupplevelse och å andra sidan visa omsorg för detaljer som förstärker en historisk känsla.


A DAY AT THE CASTLE

Getting children active and creating a possibility for reflection was the framework for my ambition to develop the pedagogical activities at a medieval castle on the island of Åland. During a visit to the castle, that today functions as a museum, I want the children to encounter illustrations and texts, through which their ability for imagination brings them into a historical scenario.

Through the combination of design and pedagogics an interaction between cultural institutions and schools can be developed. Part of our cultural heritage can thereby be shown as a resource for children’s learning. The role as a designer, in this case, was on the one hand to provide a structure for a holistic experience, and on the other hand to take care of details that strengthen a historical impression.


ERIKA STÅHLMAN
erika.stahlman [at] gmail.com
00358(0)400329964

erikastahlmandk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
erikastahlmandk_photo_erikastahlman_1_p.jpgLadda ner
erikastahlmandk_photo_erikastahlman_2_p.jpg Ladda ner