Fanny Spång Artursson

Studenter

Fanny Spång Artursson

Design grundnivå / Design BA level

CONTEXTURE

Contexture är ett arbete som kretsar kring kontrast?er mellan ljus – mörker, detaljerat – ickedetaljerat, fylld och ofylld yta. Min ambition var att undersöka illustration i ett rörligt sammanhang och utforska förhållandet rörelse – bild. Projektet resulterade i en animation gjord med illustrerade strukturer som flyter in i varandra och genom rörelse omvandlas till nya former. Strukturernas inre rörelse i kombination med scenernas växlingar är det som driver historien framåt. Målet var att utforska hur mycket man kan abstrahera en film och samtidigt kommunicera en berättelse eller ett budskap.


CONTEXTURE

Contexture is the act of arranging or interconnecting different parts of a whole, to create a structure. The intention of my project was to investigate how illustration and movement can collaborate. It resulted in an animation, made with illustrated structures that float into each other, and constantly transform themselves into new shapes through the use of movement. The inner movement of the structures themselves is what moves the story forward. My ambition was to explore how much one can abstract a movie while still communicating a story or message.


FANNY SPÅNG ARTURSSON
fanny_spang [at] hotmail.com
ljussvart.com
0046(0)735348821

fannyspangarturssondk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
fannyspangdk_photo_fannyspang1_p.jpg Ladda ner
fannyspangdk_photo_fannyspang2_p.jpg Ladda ner