Frida Nilsson

Studenter

Frida Nilsson

Design grundnivå / Design BA level

DEN STORA FÖRÄNDRINGEN

– EN MÖNSTERKOLLEKTION HÖST/VINTER 2013

Den stora förändringen är en resa i mönstrens värld där format, motiv och färg utforskas. Det är en förändring som går i naturens tecken från det föreställande till det abstrakta. Det är lätt att förlora sig i naturens mystiska former. Detta arbete är en tolkning av naturens hemligheter, som skapats genom att experimentera och zooma in och ut för att hitta intressanta strukturer. Det är ett undersökande mönsterprojekt som har varit utmanande och utvecklande under hela processen.

Resultatet är en kollektion bestående av fyra mönster, tryckta på tyg och tänkta att klä den kvinnliga kroppen inför säsongens höst- och vinterkläder 2013. Detta är ett samarbete med Lotta Niemi.


THE BIG CHANGE
– A COLLECTION OF PATTERNS AUTUMN/WINTER 2013

The big change is a journey into the patterns world, where style, motif and colour are explored. It is a change that goes in the signs of nature from the figurative to the abstract. It is easy to loose oneself in nature’s mysterious shapes. This work is an interpretation of the secrets of nature, created by experimenting and zooming in and out to find interesting structures. This exploratory design project has been challenging and evolving throughout the process.

The result is a collection of four designs, printed on fabric and intended to dress the female body for the 2013 autumn and winter season of clothes. This is a collaboration with Lotta Niemi.


FRIDA NILSSON
frida [at] fridanilsson.se
fridanilsson.se
0046(0)768889870

fridanilssondk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
fridanilssondk_photo_fridanilsson_p.jpg Ladda ner