Jens Rehammar

Studenter

Jens Rehammar

Design grundnivå / Design BA level

SITTSTÖD FÖR PATIENTER MED NEDSATT BÅLSTABILITET

Ett stöd riktat mot sjukhusmiljö för patienter med nedsatt bålstabilitet. Stödet ger en heltäckande understödsyta vilket hjälper patienten att hålla en upprätt ställning och samtidigt ger utrymme att röra sig. Vid användning fälls armarna ner och understödsytan skjuts in mot kroppen. Övrig tid förvaras stödet praktiskt uppfällt mot väggen och tar därmed ingen plats. En viktig åtgärdspunkt var att göra patienten mer autonom i förhållande till personalen så att patienten, till skillnad från i dag, kan uträtta sina behov på toaletten utan att få aktivt stöd från personalen under hela toalettbesöket. Ett projekt mot Innovationsslussen i Göteborg.


SITTING SUPPORT FOR PATIENTS WITH IMPAIRED STABILITY

A sitting support directed towards a hospital environment for patients with impaired stability. The product provides a comprehensive support which helps the patient to maintain an upright posture while still providing room to move in. During use, the arms drop down and the surface slides towards the body. When stored, the support practically folds up against the wall. An important issue in the project was to make the patient more autonomous in relation to the staff so that the patient could, unlike today, defecate on the toilet without getting active support from staff throughout the procedure. A project directed towards Innovationsslussen in Gothenburg.


JENS REHAMMAR
jens [at] rehammar.se
0046(0)736128941

 

jensrehammardk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
jensrehammardk_photo_jensrehammar_p.jpgLadda ner
jensrehammardk_photo_jensrehammar1_p.jpg Ladda ner
jensrehammardk_photo_jensrehammar2_p.jpg Ladda ner