Jessica Dahlin

Studenter

Jessica Dahlin

Design grundnivå / Design BA level

DIURNAL

– MELLAN RUM

Relationen mellan ljus och tid skapar den omvända skuggbildningen och lämnar ett spår av tid. Det blir ett sätt att avbilda en händelse eller situation.

De tre bilderna är framställda med hjälp av UVljus och visar samtalet bakom en inköpslista, rytmen i en läsning samt kartläggningen av en process.

Inköpslistan är framkallad under 14 timmar, Dödssjukdomen under samma tid men uppdelad i 9 respektive 5 timmar och Processen krävde 14 x 3 timmar.


DIURNAL
– IN BETWEEN

The relationship between light and time creates inverse shadowing and leaves a track of time. It becomes a way to paint a situation.

All three images are produced by using uv-light and they show the dialogue behind the creation of a shopping list, the rhythm of a reading and the mapping of a process.

It took 14 hours to develop Inköpslistan, 14 hours split into one session of 9 hours and one of 5 to develop Dödssjukdomen and Processen required 14 x 3 hours.


JESSICA DAHLIN
jessica.dahlin [at] gmail.com
0046(0)735351622

jessicadahlindk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
jessicadahlin_dk_photo_jessicadahlin_p.jpg Ladda ner