Magnus Andersson

Studenter

Magnus Andersson

Design grundnivå / Design BA level

KOLONI VOLYM 1

Kultur i periferin brinner av kreativitet. Här ges uttryck som inte låter sig styras av vinstintressen eller ängsliga kommersiella trender. Det viktiga är upplevelser och gemenskap. Hierarkier suddas ut – artister, publik och arrangörer möts på lika villkor.

Genom arkivmaterial har jag skapat en volym om konsertarrangören Koloni. Formvalen har styrts utifrån idén om det hierarkilösa. Volymen är ett dokumentationsarbete, grävande i arkiv, en mobil utställning. Jag vill lyfta fram och synliggöra dessa aktörer som låter känslor gå före pengar.

Arbetet speglar även min syn på designyrket där möjligheter finns att påverka genom att stå för det man skapar och inte enbart låta sig styras av pengar.


KOLONI VOLUME I

Culture on the periphery is full of creativity. Here you find expression unaffected by profitability or commercial trends. What matters is experience and community. Hierarchies fade out – artists, audience and promoters meet on equal terms.

Using archival material, I have created a volume about the concert promoter Koloni. The aesthetic choisces are based on the non-hierarchic idea. The volume is a work of documentation, a digging through archives, a mobile exhibition. I want to shed light on and make visible those people who put emotions before money.

This work also reflects my view of the design profession where you have the possibility of influencing by standing up for what you create and of not being driven solely by money.


MAGNUS ANDERSSON
slickblack75 [at] hotmail.com    
magnus-andersson.tumblr.com
0046(0)735520824

magnusanderssondk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
magnusanderssondk_photo_magnusandersson_p.jpg Ladda ner