Maja Loiske

Studenter

Maja Loiske

Design grundnivå / Design BA level

HERBARIUM

– ETT UTFORSKANDE PROJEKT OM VÄXTFÄRGNING

Naturen säger ifrån, den vill nyttjas, inte utnyttjas. Jag tar några stapplande steg ut i det vilda, nyttjar utan att utnyttja. Värnar om naturen, tar till vara på naturen, tar till vara på färgerna. Väcker liv i kunskaper som fallit i glömska. Tar till vara, bevarar och bevisar att det faktiskt går. Herbarium är ett pågående projekt. Det kommer att fortsätta på andra platser och under andra tider. För att kunna bevara och ta till vara på de färgade textilierna har jag skapat ett arkivsystem som alltid står redo för nästa plats och tid.


HERBARIUM
– AN EXPLORING PROJECT ON NATURAL DYES

Nature has had enough. It wants to be used, not abused. I take a few stumbling steps into the wild, using, not abusing. Careful with nature, I use it and its colours. Awakening forgotten knowledge. Using, preserving and proving that it is possible. Herbarium is an ongoing project. It will continue in other places and at other times. In order to preserve and use the colored fabrics, I have created an archive system, always ready for the next place and time.


MAJA LOISKE
maja.loiske [at] gmail.com
studioherbarium.tumblr.com
0046(0)702159589

majaloiskedk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
majaloiskedk_photo_majaloiske1_p.jpg Ladda ner
majaloiskedk_photo_majaloiske2_p.jpg Ladda ner