Maria Seipel

Studenter

Maria Seipel

Design grundnivå / Design BA level

HELLO?

– READ ME. DO YOU COPY?

Den alltid inledande distansen skulle via förståelsen minska avståndet och leda till en relation. I min undersökning förstod jag att tilltalet var grundläggande för en dialog mellan två eller flera. Jag planerade för en läsning i uställningsrummet. Ett narrativ byggdes kring temat nödsignal, som kan förstås vara en ytterlighet av kommunikation där ett gensvar är absolut avgörande i situationen.

Jag sökte efter orden som jag visste skulle ge en kontext
Jag sökte efter signalen som skulle få dig att se
Jag sökte distansens omvandling till relation
Jag sökte efter symbolen som tilltalade
Jag sökte efter rymden i rummet
Jag ville att du skulle söka med
Jag letade febrilt
Man gav inte upp


HELLO?
– READ ME. DO YOU COPY?

I planned for a specific and dialectical event in every decision. The initial interest was to use literary text to address the visitor in the exhibition space. The purpose was to make one aware of one’s relation to others and narrative objects.

I directed you through numerous channels, I never wanted you not to notice.

I can not swim. Somebody has to row. I can row for a while, it is ok. Later on you are going to have to take over. We are heading for a line, and it is a fine one. Hello? is a dialogue between you and I; about the dialogue itself. Your participation is critical in the event.

The continuation is up to you. You decide!


MARIA SEIPEL
i.m.seipel [at] gmail.com
imseipel.tumblr.com
0046(0)708686211

mariaseipeldk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
mariaseipeldk_photo_mariaseipel_p.jpgLadda ner