Marina Duncker Axelsson

Studenter

Marina Duncker Axelsson

Design grundnivå / Design BA level

SJÄLVEN

Jag omringas av saker. De har egna personligheter. Vissa väcker mina känslor och vi utvecklar starka relationer till varandra. Jag vill äga dem. En del av dem håller mig sällskap, andra känns som en del av mig. De berättar historier för mig och vi minns saker tillsammans.

Själven är spegelstolar till för att kunna umgås med mig/sig själv, och som också kan umgås med sig själva.


SELF

I am surrounded by things. They have their own personalities. Some arouse my emotions and we develop strong relationships. I want to own them. Some of them keep me company, others feel like a part of me. They tell me stories and we remember things together.

Self is mirror chairs which allow you to hang out with myself/yourself. They can also hang out with themselves.


MARINA DUNCKER AXELSSON
marina_duncker [at] hotmail.com
0046(0)705215983

marinadunckeraxelssondk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
marinadunckeraxelssondk_photo_marinadunckeraxelsson_p.jpg Ladda ner