Miriam Hermanson

Studenter

Miriam Hermanson

Design grundnivå / Design BA level

VEM HAR GÅTT HÄR?

I djurparken Nordens Ark är de pedagogiska stationerna en viktig del av verksamheten. Med ett lekfullt uttryck och ett designtänkande vill jag bjuda in besökaren att utforska spårstationen.

Detta är ett exempel på hur man kan förändra en av stationerna men det övergripande konceptet ska vara applicerbart på alla stationer. För att göra den tillhörande skyltningen mer synlig och skapa en profil gentemot den övriga parken arbetade jag med ett genomgående formspråk och en temafärg.

För mig har det varit givande att arbeta på konceptnivå med helheten och samtidigt på detaljnivå för en station. En designers roll är att kunna se det stora perspektivet och visa detta i detaljerna.


FOLLOW ME

Education is an important part of the work done by Nordens Ark Zoo. With a designer’s eye and playful design language, I want to invite visitors to explore an updated version of the paw-print station. Its current form is a detective story, the visitor coming across some animal tracks leading into the woods…

The new version is an example of how educational stations in the zoo can be redesigned. I also worked on the signage. Keeping the design language consistent and using a theme colour, I aimed at increasing its visibility and making it stand out from the rest of the zoo.

I have enjoyed working conceptually, looking at entirety while at the same time being able to work with the details of the design of a station. It is the role of the designer to be able to keep the overarching view in mind and make it show through the details.


MIRIAM HERMANSON
miriam_hermanson [at] hotmail.com    
miriam.portfoliobox.me
0046(0)735095055

miriamhermansondk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
miriamhermansondk_photo_miriamhermanson1_p.jpg Ladda ner
miriamhermansondk_photo_miriamhermanson2_p.jpgLadda ner