Terese Thulin

Studenter

Terese Thulin

Design grundnivå / Design BA level

THE LAKE

Föreställ dig att det finns en sjö inom dig. En blank sjö med en tunn yta och ett dolt djup. Denna sjö är ditt undermedvetna och den rymmer alla dina tankar och drömmar.

Jag vill att denna idé skall vara något man kan ta på, en värld att uppleva. Där din fantasi kan möta dina känslor och ditt förnuft. Med musik och rörlig bild har jag försökt återskapa det inre rummet som The Lake kan vara, till en fysisk plats.


THE LAKE

Imagine that there is a lake within you. A shiny lake with a thin surface and a hidden depth. This lake is your subconscious and it holds all of your thoughts and dreams.

I want this idea to be something you can feel, a world to experience. Where your imagination can meet your emotions and your reason. With music and the moving image, I have tried to recreate the inner room that The Lake can be as a physical location.


TERESE THULIN
hello [at] teresethulin.com
teresethulin.com
0046(0)707478 478

 


 

teresthulindk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
teresethulindk_photo_teresethulin_p.jpg Ladda ner