Per Wagersten

Studenter

Per Wagersten

Design grundnivå / Design BA level

KOMBINATIONSMÖBELN

Min ambition var att få stolar, hyllor och sideboards att tala samma formspråk och att fungera väl tillsammans i en tänkt möbelserie. Jag ville skapa en möbel som fyllde ett bredare behov. Detta innebar bland annat att jag under projektets gång har utforskat föränderlighet och möten i konstruktionen för att förstå vilka möjligheter detta gav till det slutliga konceptet. Resultatet är ett hyllsystem som enkelt kan omvandlas till en sittgrupp vid besök, en flexibel kombinationsmöbel med flera syften.


COMBINED SHELF / CHAIR

My ambition with this project was to make chairs, shelves and sideboards speak the same design language and to work well together in a series of furniture. I wanted to create a piece of furniture that filled a broader need. During the project I explored flexibility and interactions in the design in order to understand the opportunities that these elements gave to the final concept. The result is a shelving system that can be easily converted into a seating area when having people over. A flexible combination furniture with multiple purposes.


PER WAGERSTEN
wagersten [at] gmail.com    
0046(0)709900978

perwagerstendk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
perwagerstendk_photo_perwagersten_p.jpg Ladda ner