Agniete Preidyte

Studenter

Agniete Preidyte

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

THE BASIC

The basic is three collections of jewellery based on basic geometrical forms.

The pieces of jewellery have two functions: they can be worn as earrings or as pins in different combinations that convey the authentic associations that at the same time explore a wider dimension of jewellery. The user is involved in the design process, by deciding within the created platform where transformations are possible.

By questioning the frame of the object usage and the relation between object and subject, I am inviting individuals to create their own identity and to experience possible changes.

Through creating special stands for the jewellery I want to encourage the owner to treat the object as a nice artefact to have in one’s own surroundings.


THE BASIC

The basic är tre smyckeskollektioner som är baserade på grundläggande geometriska former.

Smyckena har två funktioner: de kan bäras som örhängen eller som pins i olika kombinationer som förmedlar dess autentiska associationer, samtidigt som vidden för smycken utforskas. Användaren är involverad i designprocessen, genom att ta egna beslut inom den skapade plattformen där transformationer är möjliga.

Genom att ifrågasätta ramen för objektets användning och relationen mellan objekt och subjekt, vill jag bjuda in människor att skapa sin egen identitet och att uppleva dess möjliga förändringar.

Genom att skapa särskilda stativ för smyckena vill jag uppmuntra ägaren att ha objektet som en artefakt i sin omgivning.


AGNIETE PREIDYTE
agniete.preidyte [at] gmail.com
cargocollective.com/agnietepreidyte
0037068243887
0046(0)765816262

agniete_predytedm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
agnietepreidytedm_photo_karolismilasevicius_p.jpgLadda ner