Attila Tari

Studenter

Attila Tari

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

THE ADEQUATE LIVING SPACE CONCEPT

»Imagine our World after the radical change of a worldwide disaster, where over consumption and consumerism is permanently at an end, no electricity, no service, no supermarket… A world with human beings who are waiting for it to start all over again.«

Humans whose lives are, in respect to other species, ion an optimally balanced stage, in a reorganized living philosophy which was forgotten for hundreds of years.

A lasting living space would be necessary for humans, but just that type which requirements will not risk the planet’s ecosystem.

As a tactile outcome the Sprout shows a minimized home, designed without synthetic components and compelled to esoterically shaping through using the memory of ancient ruins.

Framework as a skeleton. Framework which has to be supplemented to accomplish home, by using available resources from the above mentioned direct-environment. Values and beliefs are coded into the structure.


BEGREPPET TILLRÄCKLIGT LIVSRUM

»Tänk dig vår värld radikalt förändrad efter en global katastrof, då överkonsumtion och konsumism är slut för alltid, ingen elektricitet, ingen service, ingen stormarknad… En värld med människor som väntar på återtagande.«

Människor vars liv står i förhållande till andra arter, i perfekt balans, i en återupptagen livsfilosofi som varit bortglömd i hundratals år.

Ett varaktig livsrum är nödvändigt för människor, men av en typ som inte risekrar planetens ekosystem.

Det fysiska resultatet av Sprout visar ett minimerat hem utformat utan syntetiska komponenter. Den esoteriska formen är framtvingad genom minnet av antika ruiner.

Ramen som ett skelett. Ramen som måste kompletteras för att göra hemmet fullkomligt, med hjälp av tillgängliga resurser från den ovannämda direktmiljön. Värderingar och övertygelser finns kodade i strukturen.


ATTILA TARI
hypota [at] gmail.com
hypo-design.com
 

ttilataridm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
attilataridm_rendering_attilatari_p.jpgLadda ner