Charlotte Askari Yeganeh

Studenter

Charlotte Askari Yeganeh

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

MY PERSIAN ALPHABET

More than three million Iranians are living abroad. With spouses and children that makes plenty of people with connection to the Persian language. But when it comes to educational tools to support the reading development of young kids bilingual in Persian, there are very limited material at hand.

My Persian alphabet is a set of poster and letter cards for Swedish/Persian children. Their aim is to help the young, emergent reader relate to the Persian alphabet through sound and shape, using the transference of phonological skills between alphabets.


MITT PERSISKA ALFABET

Fler än tre miljoner iranier lever utomlands. Tillsammans med makar och barn utgör de en stor grupp människor med koppling till det persiska språket. För barnen som växer upp tvåspråkiga är utbudet av utbildningsmaterial som stödjer den persiska läsutvecklingen däremot mycket begränsat.

Mitt persiska alfabet är ett set om affisch och bokstavskort för barn med två språk, svenska och persiska. Målet är att hjälpa barnen relatera till det persiska alfabetet via ljud och former genom att föra över fonologisk kunskap mellan två alfabet.


CHARLOTTE ASKARI
charlotte.askari [at] gilyard.se

charlotteaskaridm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
charlotteaskaridm_photo_charlotteaskari_p.jpgLadda ner