Elin Vennerbring

Studenter

Elin Vennerbring

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

DROP-IN DROP-OUT

I am thinking of exclusion, that which just grows and grows. I hear about it on the news, I read about it in the newspaper. It is the first thing that I see when leaving the safety of my home. Who is available when the resources of public community run dry?

Letters will become images and images will become words. It is all about details. Details that capture attention and details that create understanding and activity. What if it were so easy that a graphic identity could contribute to changing the world.


FALLA I FALLA UR

Jag tänker på det där utanförskapet, det som bara växer och växer. Jag hör om det på nyheterna, jag läser om det i tidningen. Och det är det första jag ser då jag lämnar hemmets trygga vrå. Vem finns där då det offentliga samhällets resurser inte räcker till? Säg mig vem finns där då?

Bokstav blir till bild och bild blir till ord. Det handlar om detaljer, detaljer som fångar uppmärksamhet och detaljer som kan skapa förståelse och aktivitet. Tänk ändå om det vore så enkelt att en grafisk identitet skulle kunna vara med och förändra världen.


ELIN VENNERBRING
info [at] elinvennerbring.com
elinvennerbring.com

elinvennerbringdm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
elinvennerbringdm_photo_elinvennerbring_p.jpgLadda ner