Emil Karlsson

Studenter

Emil Karlsson

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

HABITAT HYPOTHESIS

The living-space is probably that part of architecture that is closest to us as humans. The home is the place for so much in life, but it often fills the two functions of recreation and intimacy. How well does the typical home reflect this?

With various experiments carried out in model form, my project illustrates the small details in architecture that can enable and promote these aspects.


HABITAT HYPOTHESIS

I hela den byggda miljön är troligen hemmet den del som står oss närmast som människor.

Hemmet är platsen för så mycket av livet, men två funktioner det ofta fyller är rekreation och samliv. Speglar den typiska bostaden detta?

Med olika experiment i modell visar mitt projekt på små detaljer i arkitekturen som kan aktivera och gynna dessa aspekter.


EMIL KARLSSON
mailtillemil [at] mail.com
0703858964

emilkarlssondm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
emilkarlssondm_photo_emil_karlsson_p.jpgLadda ner