Eric Palmér

Studenter

Eric Palmér

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

HISTORY REPEATING

Layer upon layer created by individuals for almost two hundred years. This makes the Gothenburg Natural History Museum a mixture of the documentary and the bizarre. It is as much about ourselves as it is about animals. It is a way of categorizing in order to understand and control; a constructed reality where animals pretend to live in a plastic vegetation. This new identity is an interpretation of the museum and its historical layers and the relationship between fake and reality. The goal is to reshape the physical museum into a coherent and communicative identity without losing its unique character. The museum is converted into details of typography, images, colours and illustrations – an additional layer in the museum’s history.


NATURLIGT KONSTRUERAD VERKLIGHET

Lager på lager skapade av individer i nästan två hundra år. Det gör Göteborgs Naturhistoriska museum till en blandning av det dokumentära och bisarra. Det handlar lika mycket om oss själva som om djuren. Ett sätt att sortera för att kontrollera och förstå. En konstruerad verklighet där djuren låtsas leva i en vegetation av plast. Den nya identiteten är en tolkning av museet och dess lager samt relationen mellan fejk och verklighet. Det fysiska museet är förflyttat till en sammanhållen och kommunikativ identitet utan att tappa sin unika karaktär. Naturhistoriska museet är omvandlat till detaljer i typografi, bilder, färger och illustrationer – ytterligare ett lager i museets historia.


ERIC PALMÉR
eric.v.palmer [at] gmail.com
cargocollective.com/ericpalmer
0046(0)705704392
 

ericpalmerdm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
eric_palmer_dm1-rgb_p.jpgLadda ner
eric_palmer_dm2-rgb_p.jpgLadda ner