Eva Ervander

Studenter

Eva Ervander

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

NOT REALISED

Each attempt to make a mistake fails. Mistakes are unexpected and uncertain. They are huge or microscopic. In processes we spend time with mistakes, failures and chance. They appear in close relation to expectation and time. We erase mistakes, the things that we find ugly and wrong, but at the same time they form layers of meaningful absence.

This project is an exploration of the role mistakes have in processes. It is a visualisation of that which is done, but which is not the result. The gap between beginning and end. Speaking of results, this project is a book and a three-dimensional illustration. Its development was influenced The Skissernas museum and their »archive of the creative process«.


EJ UTFÖRD

Varje försök att göra ett misstag misslyckas. Misstag är oväntade och osäkra. De är enorma eller mikroskopiska. I processer umgås vi med misstag, misslyckanden och slumpen. De dyker upp i nära relation till förväntning och tid. Vi suddar ut misstagen, det vi tycker blir fult och fel, samtidigt bildar de skikt av meningsfull frånvaro.

Projektet är en undersökning av vilken roll misstag har i processer. Det är en visualisering av det som görs, men som inte är resultatet. Gapet mellan början och slut. På tal om resultat, så är detta projekt en bok och en tredimensionell illustration. Det har utvecklats under inflytande av Skissernas museum och deras »arkiv över den kreativa processen«.


EVA ERWANDER
eva [at] kontorkontur.se
kontorkontur.se
0046(0)702702733

evaervanderdm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
evaerwanderdm_photo_evaerwander1_p.jpg Ladda ner
evaerwanderdm_photo_evaerwander2_p.jpgLadda ner