Eva-Lotta Mattsson

Studenter

Eva-Lotta Mattsson

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

X – A GUIDEBOOK

X – A Guidebook examines the book’s form, content and conditions through collage and intertextuality.

If the traditional view of the book is that of a container whose contents and meaning is complete and fixed between the covers, the concept of intertextuality opens up new readings. Intertextuality presents the book as a text woven in threads from the »already written« and »already read«. With collage as the method for creating references, X - A Guidebook is placed in a larger and more complex context. Through its construction of »already written« material it challenges ingrained beliefs about borrowing, theft, originality, uniqueness and the role of the reader.


X – A GUIDEBOOK

X – A Guidebook undersöker bokens form, innehåll och förutsättningar genom kollage och intertextualitet.

Om den traditionella synen på boken är en behållare vars innehåll och innebörd är fullständigt och fixerat mellan pärmarna, öppnar intertextualitetsbegreppet upp för nya läsningar. Intertextualitet hanterar boken som en text vävd i trådar från det »redan skrivna« och det »redan lästa«. Med kollage som metod för referensskapande placeras
X - A Guidebook i ett större och mer komplext sammanhang. Genom sin uppbyggnad av »redan skrivet« material utmanar den våra invanda uppfattningar om lånande, stöld, originalitet, entydighet och läsarens roll.


EVA-LOTTA MATTSSON
hello [at] evalottamattsson.com
evalottamattsson.com
0733348373

 

 

evalottamattssondm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
evalottamattssondm_photo_evalottamattsson_p.jpg Ladda ner