Karolina Eriksson

Studenter

Karolina Eriksson

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

THE VISUAL IDENTITY OF GOTHENBURG CITIZENS TV

Gothenburg Citizens TV represents an idea about the freedom of expression and provides a unique space for programmes with a small, non-commercial audience. The content of the channel becomes as varied as the range of people and organizations who uses it for broadcasting. This is something that needs to be reflected in the visual identity of Citizens TV.

With variation as my keyword, I had the opportunity of investigating dynamic identities. I have worked with replaceable and variable elements that can be adapted according to specific purposes and applications, while still keeping central the idea of a visual identity’s cohesive expression.


GRAFISK PROFIL FÖR ÖPPNA KANALEN GÖTEBORG

Öppna Kanalen Göteborg representerar en idé om fritt yttrande och ger ett sällsynt utrymme åt det smala och icke-kommersiella. Innehållet i kanalen blir lika varierat som bredden hos de olika människor och organisationer som använder den för att sända. Detta är något som måste återspeglas i Öppna Kanalens grafiska profil.

Mångfalden har varit mitt fokus, vilket gett mig förutsättningar att undersöka dynamiska identitetslösningar. Jag har arbetat med utbytbara och variabla element som kan anpassas efter specifika ändamål och appliceringar, samtidigt som den grafiska profilens sammanhängande uttryck varit det centrala.


KAROLINA ERIKSSON
karolina.eriksson2 [at] gmail.com
karolinaeriksson.se

karolinaerikssondm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
karolinaerikssondm_photo_karolinaeriksson_p.jpg Ladda ner