Michael Schenkyr

Studenter

Michael Schenkyr

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

NEW LAND

Our working world is changing. We no longer have a career where we can move from position to position. Nowadays we hop from job to job, from project to project. That makes life diverse and challenging, but also creates a feeling of uncertainty.

Flexible structures allow us to work from anywhere, at any time. The once-rigid line between professional and personal life is becoming increasingly blurred. This gives us the chance to reconcile job and private life in a better way, but it also makes us run the risk of becoming totally engrossed in work.

The new working world demands new boundaries. We need to define our own structures.

The publication New Land raises questions that affect all of our lives. It shows possibilities about how we can find our own way.


NEW LAND

Vårt arbetsliv förändras. Vi har inte längre en karriär där vi ständigt avancerar från position till position. Numera hoppar vi från jobb till jobb, från projekt till projekt. Det gör livet omväxlande och utmanande, men det skapar också en känsla av osäkerhet.

Flexibla strukturer gör att vi kan arbeta var som helst, när som helst. Den en gång tydliga gränsen mellan våra professionella och privata liv blir allt otydligare. Detta innebär en möjlighet att bättre kunna förena yrkes- och privatliv, men risken finns också att helt bli uppslukad av arbete.

Det nya arbetslivet kräver nya gränser. Vi måste definiera våra egna strukturer.
Publikationen New Land tar upp frågor som berör allas våra liv. Den visar på olika möjligheter att finna en egen väg.


MICHAEL SCHENKYR
michael [at] schenkyr.com
schenkyr.com

michael_schenkyrdm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
michaelschenkyrdm_photo_michaelschenkyr_p.jpg Ladda ner
michaelschenkyrdm_photo_michaelschenkyr_2_p.jpgLadda ner