Peitong Chen

Studenter

Peitong Chen

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

LIGHT AND OTHER STORIES

A trace of human existence, a »side effect« of an physical interaction. The warmth from light creates a naturally growing salt crystal lampshade. Slowly unfolding layers of narrative build up an emotional connection between human and objects. Is it about man-made nature indoors? Is it an apparatus for harvesting smells or a display case for treasures? That which is real is defined in terms of the viewer’s experience. The user, as co-producer of the story, creates authentic meaning and emotional commitment.

I aim for rich experience and tangible interaction in design. I believe design should serve as a psychological cure, and help people commit to certain values, such as appreciating the slowness of growth and feeling bonding with the world and others.


LIGHT AND OTHER STORIES

Ett spår av mänsklig närvaro, en bieffekt av fysisk interaktion. Ljusets värme skapar en lampskärm av naturligt växande saltkristall. Lager av narrativ som långsamt vecklar ut sig bygger upp en känslomässig koppling mellan människa och objekt. Är det en av-människan-skapad invändig natur? Är det en apparatur för att skörda dofter eller en display för skatter? Det äkta definieras av betraktarens upplevelse. Användaren som medskapare av berättelsen skapar autentiskt innehåll och känslomässigt engagemang.

Jag strävar efter rika upplevelser och påtaglig interaktion i design. Jag tycker att design ska verka som en psykologisk kur, hjälpa människor att leva efter värderingar som uppskattar långsamheten i att växa och känna samhörighet med världen och andra.


PEITONG CHEN
info [at] pattichen.com
pattichen.com
0046(0)760684946

peitongchendm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
peitongchendm_photo1_peitongchen_p.jpg Ladda ner
peitongchendm_photo2_peitongchen_p.jpgLadda ner