SallaJohanna Kirjalainen

Studenter

SallaJohanna Kirjalainen

Design individuell specialisering avancerad nivå / Design MA level

EVOKE

»At night in any kind of light, in twilight, candlelight, lamplight, and worst of all by moonlight, it becomes bars! […] and the woman behind it is as plain as can be.«
Quote from The Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman

Home is our comfort zone, but sometimes time spent in isolation between four walls can become unhealthy. With distracting colours and hypnotic patterns where humanlike features blend into walls I intent to build a constant reminder that one should break the pattern – and leave the room.


EVOKE

»At night in any kind of light, in twilight, candlelight, lamplight, and worst of all by moonlight, it becomes bars! […] and the woman behind it is as plain as can be.«
Citat från The Yellow Wallpaper av Charlotte Perkins Gilman

Hemmet är vår bekvämlighetszon, men ibland kan tid spenderad isolerad mellan fyra väggar bli ohälsosam. Med distraherande färger och hypnotiska mönster där mänskliga anletsdrag smälter in i väggen avser jag att bygga en ständig påminnelse om att man borde bryta mönstret – och lämna rummet.


SALLA JOHANNA KIRJALAINEN
mail [at] sallajohanna.com
sallajohanna.com
0046(0)762053588
 

sallajohannakirjalainendm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
sallajohannakirjalainendm_photo_sallajohannakirjalainen_p.jpg Ladda ner