John Arvidsson

Studenter

John Arvidsson

Järn & Stål offentlig gestaltning grundnivå / Iron & Steel Public Space BA Level
Fotograf: Theo Rosengren

TRUNK

 

Att samla på saker som många skulle kalla skrot samt att samla på hantverksmetoder
för att kunna skapa något nytt av dem.
För den enes skrot är den andres skatt.
Det här arbetet handlar om viljan att skapa och att lära nya saker. Att kunna se gömda
potentialer omkring dig eller hos dig själv och att låta dem komma fram.
Att förundras över sin omvärld. Och att gräva där du står.
 
 
To collect things that many people would call scrap and to collect the craft skills you
need to change them into something new.
Because one man’s scrap is the other’s treasure.
This work is about a desire to create and to learn new things. To see hidden potentials
around you or inside yourself and to bring them out.
About curiosity and wonder. And about digging where you stand.
 
 
CONTACT
johanarvidsson [at] hotmail.com

 

john_arvidsson_theo_rosengren_p.jpgLadda ner