Elias Malmberg

Studenter

Elias Malmberg

Möbeldesign inriktning Trä grundnivå / Wood Oriented Furniture Design BA Level
Fotograf: Theo Rosengren

EN SKATTKISTA?

Nya mönster av det gamla,

ett undersökande av möblers trädelar.
En undersökning i att materialåtervinna trä från isärplockade möbler, hur delarna skulle
kunna användas och bearbetas. Jag har arbetat med att försöka hitta bra egenskaper i
materialet samtidigt som jag jobbar med att skapa ramar, där materialet får göra anspråk
på utformningen. De gamla kvalitéerna används och får vara med att forma sitt nya
utseende.
 
A TREASURE CHEST?
New patterns from the old,
an exploration of furniture and its wooden parts.
An investigation to recycle wood from disassembled furniture. How the parts could be
reused and processed. I have been searching to find good qualities in the material and
also to create a framework, where the material creates an expression. The old qualities
of the wood have a way to shape its new look.
 
CONTACT:
eliasmberg [at] hotmail.com
+46(0)762 483 350
elias_malmberg_theo_rosengren_p.jpg Ladda ner