Per Ingvad

Studenter

Per Ingvad

Möbeldesign inriktning Trä grundnivå / Wood Oriented Furniture Design BA Level
Fotograf: Theo Rosengren

"TRUE WOOD"

 

-En gåtfullhet ligger som dagg över stolen och speglar den magi man kan finna i
skogens träd.
Genom en ärlig utformning tillverkar jag en stol. Jag vill visa materialets ursprung och
låta brukaren förstå att trä har varit levande. Jag lyfter värdet på hantverket genom en
speciell metod, en metod där jag skapar i harmoni med materialet. Jag följer dess ådring
och utnyttjar kraften i träets rörelse när jag gör sammanfogningar utan främmande hjälpmedel.
Jag vill genom min undersökning höja värdet på trä, dela med mig av kunskap
och förståelse för hantverk. Slå dig ner och känn bekantskap med skogen!
 
”TRUE WOOD”
-There is a dew overlaying the chair that reflects the magic that can be found in the
woods.
This chair was created through an honest design process. I want to show the origin of
the material and let the user know that wood was once alive. I elevate the value of craft
by a specific method, a method in which I work in harmony with the material. I follow the
grain and use the power of the movement in wood when I make joints without foreign
elements. I want to raise the awareness of wood, share my knowledge and understanding
of the craft. Take a seat and become aquatinted with the woods!
 
CONTACT:
info [at] peringvad.se
+46(0)702 789 596
per_ingvad_theo_rosengren_p.jpg Ladda ner