Jalmari Laihinen

Studenter

Jalmari Laihinen

Möbeldesign inriktning Trä grundnivå / Wood Oriented Furniture Design BA Level
Fotograf: Theo Rosengren

BRUTET TRÄ

 

Lyssnandet till trä har tagit oss från att peta med pinnar och att samla ved, till att göra
verktyg och byggnader – lärt oss steg för steg de olika sätten vi använder trä på idag.
Denna långa resa har fått oss att tro att vi har kontroll. Samtidigt som vi har utvecklat
nya färdigheter har många av oss blivit döva för träets väsen. Men det finns fortfarande
här. När man jobbar tillsammans med det avslöjas dess sanna egenskaper.
Tillsammans delar vi på ansvaret för resultatet.
 
BROKEN WOOD
Listening to wood has taken us from poking with sticks and collecting firewood, to
making tools and buildings –teaching us step by step the many ways we use wood
today. This long journey has led us to believe we are in control. As we have learned new skills,
most have become deaf to the spirit of wood. But it is still here. When working in
agreement with it, the true nature of wood is revealed.
Together, we share the responsibility of the outcome.
 
jalmari.laihinen [at] gmail.com
jalmari_laihinen_theo_rosengren_p.jpg Ladda ner