Funny Livdotter

Studenter

Funny Livdotter

Textil-Kläder-Formgivning grundnivå / Textile-Garment-Design BA Level
Fotograf: Theo Rosengren

Taboo and impulse

 

Jag har jobbat med temat tabu och impuls. En studie av det neuropsykologiska med
impulsbeteende. Det är något fascinerande med hjärnans ambivalenta signalsystem
som först tänker en tanke och sen arbetar på att blockera möjligheterna att agera. Det
är som att gas och bromsa på en och samma gång. Det finns även de som har svårt
att hindra sina impulser. Är det mänskligt att ha kontroll, eller att leva ut sina
impulser?
Människan är en komplex och perplex varelse. Jag finner det intressant att jobba med
frågor kring; hur vi tänker, beter oss och agerar.
Materialet är godissnören. Vardera kostym har var sin smak. Lakrits, kola och
jordgubb.
 
I ‘ve been working with the theme taboo and impulse. A study about the
neuropsychological within impulsive behaviours. There is something fascinating
about the brain’s ambivalent signal system that first thinks a thought, and then works
on blocking the possibility to action. It’s like accelerating and braking at the same
time. There are also those who have difficulties in stopping their impulses. Is it human
to control, or to live out one’s impulses?
The human being is a complex and perplexed creature. I find it interesting to work
with questions concerning us; how we think, behave and act.
The material is candy called “godissnören”. Each costume is made by different
flavour. Liquorice, caramel and strawberry.
 
fanny_livdotter_theo_rosengren_p.jpg Ladda ner