Ida Brattmo

Studenter

Ida Brattmo

Textil-Kläder-Formgivning grundnivå / Textile-Garment-Design BA Level
Fotograf: Ida Brattmo

GRÄNSLAND

 

Att se någonting på avstånd, men inte vara säker på vad. Att vara på en plats som är
bekant på ett väldigt främmande sätt. Vad som helst kan finnas där och förnuftet ger
tillslut vika för möjligheten att en skugga sedd på avstånd inte är en skugga alls.
Det okända och det kusliga har länge fascinerat mig, att sudda ut gränserna mellan
verklighet och fantasi och vara öppen för att världen kanske inte är som den verkar. Mitt
examensarbete är en videoinstallation om att befinna sig i ett gränsland.
 
 
BORDERLAND
To see something at a distance, but not being sure of what it is. To be in a place that is
familiar in a very unfamiliar way. Anything can exist there and the intellect gives in to the
possibility that the shadow seen at a distance may not be a shadow at all.
The unknown and the uncanny have fascinated me for a long time, to erase the boundaries
between reality and fantasy and to be open to the possibility that the world may not
be as it seems. My exam work is a video installation about being a borderland.
 
ida.brattmo [at] hotmail.com
+46(0)737 246 294
ida_brattmo_ida_brattmo_p.jpg (Ladda ner