Malin Andersson

Studenter

Malin Andersson

Textil-Kläder-Formgivning grundnivå / Textile-Garment-Design BA Level
Fotograf: Theo Rosengren

Beslöjad uppdukning

 

Beslöjad uppdukning

En performance där kroppar och objekt flyttas omkring;

omformas, kläs ut och ordnas.

Ett orienteringsarbete tar plats i ett tillfälligt landskap.

I projektet undersöks; hur det genom rörelse av objekt, kroppar och dess relation kan skapas situationer som testar gränser till intimitet och kontroll. Objekten är inspirerade av interiörer, bruksföremål och verktyg. Arbetet grundar sig i mitt intresse för saker som vi identifierar oss med.

 

Veiled settings

A performance where bodies and objects move around;

Transformed, dressed out and arranged.

An orientation work takes place in a temporary landscape.

The project studies; how the movement of objects, bodies and their relationship creates situations that test limits to intimacy and control. The items are inspired by interiors and tools. The work is based on my interest in the things that we identify ourselves with.

malin_andersson_theo_rosengren_p.jpgLadda ner