Emelie Rygfelt Vilander

Studenter

Emelie Rygfelt Vilander

Tillämpad konst och formgivning avancerad nivå / Applied Arts and Design MA Level
Fotograf: Theo Rosengren

Övervakningsgrad: 2

 

Övervakningsgrad: 2
It is a part of my history, set in my childhood room. It is about emancipation. Emancipation within a confined system, a continuous and never-ending process. Within a community with norms, values and categorizations I have had a hard time to understand, let alone accept. Norms which I have to relate to, regardless of my position pro or against them. It is about creating a space for me to live and to operate. To stand my ground. It is a girl's room, because that is what I was. It is partly aggressive. Partly beautiful. Partly ambivalent. It is my teenage room. A time of searching. I was trying to find my own path, and hold on to it, while the world around me kept disqualifying it. It is about resisting with whatever means you have.
I will not be afraid to make beautiful things anymore. I like it.
 
Övervakningsgrad: 2
Det är en del av min historia, satt i mitt barndomsrum. Det handlar om frigörelse. En frigörelse som har skett, och sker, inom ett slutet system. I ett samhälle med normer, värderingar och kategoriseringar jag har svårt att förstå och acceptera. Normer jag måste förhålla mig till, oavsett om jag går med eller mot. Det handlar om att skapa mig ett utrymme där jag kan leva och verka. Att våga ta plats. Det är ett flickrum, eftersom jag var en flicka. Det är bitvis aggressivt. Bitvis vackert. Bitvis ambivalent. Det är mitt tonårsrum. En tid av sökande. Jag försökte hitta min väg, och stå för den, samtidigt som omvärlden skrek att den var fel. Det handlar om att göra motstånd med de medel du har.
Jag tänker inte längre vara rädd för att göra det vackra. Jag tycker om det. 
 
CONTACT:
emelie.rygfelt.wilander [at] gmail.com
 
emelie_rygfeldt_theo_rosengren_p.jpg Ladda ner