Juan Cappa

Studenter

Juan Cappa

Tillämpad Konst Avancerad nivå/Applied Art and Design MA level
Fotograf: Theo Rosengren

Wooven Wood

 

The use of natural materials, and traditional techniques is something that has always interested me.  For this project I will investigate traditional craft techniques related to weaving, caning, rushing and basketry, which has been the way of weaving since the beginning of civilization and have strong significance related towards the connotation of hand made work. Experimentation with the material is the core of this project, therefore I will try different methods to bend and weave the wood. After exploring the possibilities of the material I want to make a piece of furniture that shows and bring together the result of this personal investigation about the material and the traditional techniques.

Användandet av naturliga material, och traditionella tekniker är något som alltid har intresserat mig. I detta projekt ska jag undersöka traditionella hantverk kopplade till vävning, flätning och korgmakeri som har varit sättet att väva på sen civilisationens början och som har stark betydelse för konnotationerna kring handarbete. Experimenterandet med materialet har varit kärnan i detta projekt, därför vill jag pröva olika metoder att böja och väva träet. Efter utforskningen av materialets möjligheter vill jag göra en möbel som sammanfattar och visar upp resultatet av denna personliga undersökning om material och traditionella tekniker.

juan_cappa_theo_rosengren_p.jpg Ladda ner