Eva Fluur Jonson

Studenter

Eva Fluur Jonson

Keramikkonst grundnivå / Ceramic Art BA level

ALLT HAR ÄNDRATS MEN ÄNDÅ INGET

Oftast finns det ingen anledning för människor att fundera över sjukdom eller död, även om det är en ytterst naturlig del av livet. De flesta lever utan större problem med hälsan. När personer ändå drabbas antar många att det är på grund av ålder och att det är en naturlig del av att bli gammal. Vissa ställs ändå inför känslan eller beskedet att något inte står rätt till. Ibland är det något de kan leva med. Andra ställs inför mötet med döden.

Arbetet berör känslor inför kroppens bräcklighet och vilka känslor som uppkommer vid dessa besked och händelser. Olika situationer utspelar sig i arbetet: hopplöshet, uppgivenhet, trygghet och maktlöshet.


EVERYTHING HAS CHANGED, YET EVERYTHING IS THE SAME

Usually, there is no reason for people to think about illness or death, although they are completely natural parts of life. Most people live healthy lives without major problems. People assume that, if something is to happen, it will be at the end of their life and by then it will be a natural part of growing old. Yet some are forced to feel or confront the fact that something is not the way it should be. It can be something they can live with. Others may have to face death.

This work concerns the body’s fragility and feelings about human vulnerability. Different feelings take place in this work: hopelessness, resignation, safety and powerlessness.


EVA FLUUR JONSON
eva.jonson [at] gmail.com

evafluurjonsonkkk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
evafluurjonsonkkk_photo_evafluurjonson_p.jpg Ladda ner
evafluurjonsonkkk_photo_evafluurjonson2_p.jpgLadda ner