Lisa Andersson

Studenter

Lisa Andersson

Keramikkonst grundnivå / Ceramic Art BA level

DET FINNS EN OSYNLIG DAG MELLAN ONSDAG OCH TORSDAG

Vem bestämmer vad som är en verklighet. Finns det olika lager av detta. Eller är verkligheten bara en tunn hinna som ibland spricker.

Huvudpersonen i mitt arbete är en flicka och det är hennes verklighet som jag har gestaltat. Verket består av keramiska objekt som skapar ett rum. Ögonblicksbilder där händelser och känslor har blivit frusna i tiden.

Den osynliga dagen är ett hålrum i tiden, där då och nu möts.


THERE IS AN INVISIBLE DAY BETWEEN WEDNESDAY AND THURSDAY

The main character in my work is a girl and it is her reality which I have portrayed. The work contains ceramic sculptures which create a room. They show eye glimpses of her memory and emotions, which have been frozen in time.

The invisible day is a hole in time, where the past and the present meet.


LISA ANDERSSON ANDERSSON
lisa.andersson.andersson [at] gmail.com
anderssonandersson.se
0046(0)707258857

lisaanderssonkkk_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
lisaanderssonanderssonkkk_photo_lisaandersson1_p.jpg Ladda ner
lisaanderssonanderssonkkk_photo_lisaandersson2_p.jpgLadda ner