Anna-Karin Haag

Studenter

Anna-Karin Haag

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

HIDE THE KEY

My surroundings can be processed through my artistic work, everything that happens around me. It is the small events of everyday life, moments and coincidences that become important. What catches my attention? Open your eyes and take advantage of a fascination for anything. I am a seeker and an observer and search for a treasure. On the road I look intently for the keys that will take me further onwards into new worlds.


GÖMMA NYCKEL

Genom mitt konstnärliga arbete kan min omgivning bearbetas, allt som sker omkring mig. Det är de små händelserna i vardagen, ögonblicken och tillfälligheterna som blir viktiga. Vad kallar på min uppmärksamhet? Öppna ögonen och ta tillvara på fascinationen för något. Jag är en sökare och en iakttagare och söker efter en skatt. På vägen letar jag observant efter nycklarna som tar mig vidare framåt, som släpper in mig i nya världar. Det finns också en skatt i mitt förflutna, min barndom. Jag kikar gärna ned i den kistan och plockar upp detaljer som påkallade min uppmärksamhet redan som barn.
Vart för de mig i dag?


ANNA-KARIN HAAG
annkanarin [at] me.com
0046(0)703640328

annakarinhaagkm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
annakarinhaagkm_photo_annakarinhaag1_p.jpg Ladda ner
annakarinhaagkm_photo_annakarinhaag2_p.jpgLadda ner