Matilda Haggärde

Studenter

Matilda Haggärde

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

REPORT FROM WITHIN

- A LIVING THING

Clay is a material with a certain nature and tradition.
»squeezed up between my toes«
Pots, cavities, to hold and protect something is its most common form.
»cool and damp«
I work with a large amount of clay under and around my own body until I am completely contained in the material.
»smells dark soil«
The forms are built from within.
»soon I see nothing more«
The result is a pot that breathes with me in its belly.
»in a kind of home«


RAPPORT FRÅN INSIDAN
– ETT LEVANDE TING

Lera är ett material med en viss beskaffenhet och tradition.
»pressas upp mellan tårna«
Krukor, ihåligheter, med syfte att rymma någonting, hålla och skydda, är dess vanligaste form.
»svalt och fuktigt«
Jag arbetar med en stor mängd lera under och runt min egen kropp till dess att jag är helt innesluten i materialet.
»luktar mörk mylla«
Formerna byggs från insidan.
»snart ser jag ingenting mer«
Resultatet blir en kruka som andas med mig i sin mage.
»i ett slags hem«


MATILDA HAGGÄRDE
matilda.haggarde [at] telia.com
0046(0)702987731
 

matildahaggardekm_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
matildahaggardekm_photo_magnusnatschki_p.jpg Ladda ner