Anna Norrgrann

Studenter

Anna Norrgrann

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level

MELLAN YTA OCH FORM

Mellan mig och metallen finns ingenting och det som är utanför berör mig inte. Jag fyller metallens yta med små gropar. Sakta förändras den, men på vilket sätt är för mig än så länge okänt. Jag vet bara vad det är jag ska göra och det fortsätter jag med tills ytan nästintill är fylld. En bit av den lämnas orörd, som ett bevis på vad det en gång varit.

Tiden upplöses och jag fångas av de rytmiska hammarslagen. Arbetet visar mig vägen och trots den monotona bearbetningen av metallen blir jag sällan uttråkad. Min nyfikenhet på resultatet driver mig.

När jag har uppnått mitt mål tar jag ett steg bakåt, betraktar och försöker förstå vad det är jag gjort och vad det betyder.


BETWEEN SURFACE AND SHAPE

Between me and the metal there is nothing and what is outside us does not bother me in the moment. I fill the metal surface with small dots and it slowly changes, but in what way is, for me, so far unknown. I only know what I do and I continue to do that until the surface is almost filled. A bit of it is left untouched, as proof of what it once was.

Time dissolves and I am caught in the rhythmic sound from the hammer blows. The work shows me the way and despite the monotonic processing of the metal, I seldom get bored. My curiosity about the result drives me onwards.

And when I have achieved my goal, I take a step back, look at my work and try to understand what I have done and what it means.


ANNA NORRGRANN
annanorrgrann [at] hotmail.com
0046(0)762053975

annanorrgrannkks_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner
annanorrgrannkks_photo_emanuelcederkvist_p.jpgLadda ner