Sara Malm

Studenter

Sara Malm

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level

PASSA IN

Mötet är lika snabbt som en blixt. På spårvagnen, i rulltrappan eller vid övergångsstället. Jag mottar en blick och skänker min egen. Under en kort sekund har information utbytts. Var ska jag göra av den, vad har jag mött och är det sant?

Alla bär vi på masker för att förmedla eller dölja våra egna uttryck. Idag yttrar vi gärna vårt humör digitalt. Längre tillbaka kunde man exempelvis bära sorgband för att visa på sin status. Jag har i mitt examensarbete undersökt hur man med smycken kan formulera obekväma känslor. Jag har rört vid ämnen som sorg, ironi och genans.


ADAPT

The encounter flashed by in seconds, on the tram, in the escalator, at a pedestrian crossing. I receive a glance and hand over mine in return. Information has been exchanged. Where am I supposed to keep it, what did I meet, and is it true?

We all wear masks to convey or to conceal our own visage. Today we rather express our emotions digitally than, for example – as history has shown – to illustrate a feeling by wearing mourning jewellery. I have in my thesis researched how it is possible to communicate feelings of discomfort and have touched on subjects such as grief, irony and embarrassment.


SARA MALM
malm_sara [at] hotmail.com
saramalm.com
0046(0)705096650

saramalmkks_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
saramalmkks_photo_emanuelcederkvist_p.jpg Ladda ner