Hållams Linnea Henriksson

Studenter

Hållams Linnea Henriksson

Textilkonst grundnivå / Textile Art BA level

KOPIATORN OCH PAPPERSSKÄRAREN

Examination 2011, Endags P-dateringsbiljett, Hello Exhibitors!, Fantasifull matta med inspiration från pop-up böcker, Projektidé, Nyhäxorna.jpg, PRESENTATIONS, Slutsats, Nya datorer, Personalia, Rutin i arbetet, Instution X, Y eller Z, Beskrivning av projekt, En text, Bokningsbara salar, Protokoll, Varumärket HDK, Fredagsföreläsningar, YOGA, Han väver algoritmer, Meeting nr.2, HP Laserjet 5200 Printers.

I månader har jag skrivit, samlat, kopierat och beskurit. Genom montage av egna och funna dokument har jag sökt efter en djupare förståelse av HDK och de som befinner sig här. Jag har studerat dokumenten ett och ett, tittat på färg, format, layout och typografi. De enskilda dokumenten har sedan sammanflätats till nya kompositioner och återuppstått i rum och korridorer på HDK.


THE COPIER AND THE PAPER CUTTER

Examination 2011, One-day parking ticket, Hello Exhibitors!, Imaginative rug inspired by pop-up books, Project idea, PRESENTATIONS, New Computers, Conclusion, Routine at work, Institution X, Y or Z, Description of project, A text, FEB 2013, Bookable rooms, Protocol, The Brand HDK, Friday Lectures, YOGA, He weaves algorithms, Meeting no.2, HP Laserjet 5200 Printers.

For months, I have written, collected, copied and cropped. By montage of my own and found documents, I have searched for a deeper understanding of HDK and it’s inhabitants. I have studied the documents one by one, looked at colour, format, layout and typography. Intertwined into new compositions, the individual documents have reappeared in enclosed spaces and corridors at HDK.


HÅLLAMS LINNEA HENRIKSSON
linnea.henriksson [at] gmail.com
hallamslinneahenriksson.com
0046(0)738326196

linneahenrikssonkkt_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
hallamslinneahenrikssonkkt_photo_hallamslinneahenriksson_p.jpg Ladda ner